Oogkliniek Brugge: specialist in ogen laseren

We zijn sinds jaren geleden gespecialiseerd in ooglaseren, en kunnen daardoor de nieuwste technieken van refractieve chirurgie toepassen. We voeren onze ingrepen uit in de Laser Vision Clinic in Drongen, het grootste en modernste lasercentrum van het land. Daar beschikken we over de nieuwste apparatuur, en een team dat elke dag niets anders doet dan dergelijke ingrepen. Want we geloven in deze technieken – we hebben het zelf ondergaan – en willen deze voor iedereen in dezelfde,
veilige omstandigheden kunnen uitvoeren. Want veiligheid gaat bij ons boven alles.

Ons team

Dr Steven Renier volgde zijn opleiding in laserchirurgie aan de University of Ulster onder de gerenommeerde professor Johnny Moore. Hij is ere-academisch consulent aan de UZ Leuven en is vennoot en bestuurder in de Laser Vision Clinic.

Samen met zijn team van optometristen en verpleegkundigen is hij gespecialiseerd in ogen laseren. Zowel in de oogkliniek als in ons lasercentrum is iedereen bijgeschoold om de nieuwste technieken te hanteren zodat elke patiënt zijn ogen kan laten laseren in de beste omstandigheden.

Onze apparatuur

De wereld van de ooglaserchirurgie is high-tech. Nieuwe apparatuur kan veiliger, sneller en accurater ogen laseren dan vroeger. Daarom vinden we het belangrijk dat we onze patienten kunnen behandelen met de nieuwste generatie lasers zoals de Visumax van Zeiss Meditec (voor LASIK en SMILE) en de MEL 90 Excimerlaser (voor LASIK en LASEK).

Onze aanpak

We gaan u eerst op onze consultatie in de Oogkliniek in Brugge onderzoeken om te zien of het mogelijk is om uw ogen te laseren. Dan meten we de sterkte op, we nemen verschillende scans van het hoornvlies (Pentacam, OCT epitheelmap) en we analyseren de tranenfilm. Vervolgens doen we een uitgebreid onderzoek om de huidige situatie te kennen, en om te zien wat juist de verwachtingen zijn.

ogen laseren voor bijziendheid

Bijziendheid

Bij bijziendheid zie je goed voor dicht, en (zonder bril) slecht voor veraf.

Dit is de meest voorkomende sterkte, en dit kunnen we meestal makkelijk corrigeren door de ogen te laseren. Hierbij gaat de laser het hoornvlies wat afvlakken, waardoor het focuspunt weer op het netvlies komt te liggen. Dat zorgt voor een goed, scherp zicht. Op lange termijn (45+) zal er dan meestal nog een leesbril nodig zijn, net zoals bij iedereen die perfect goed ziet voor veraf.

ogen laseren voor verziendheid

Verziendheid

Bij verziendheid zien de patienten beter voor veraf dan voor dichtbij. Dit is een correctie met ‘plus’ glazen. Dit zijn mensen die zeer lang goed hebben gezien voor zowel voor ver als voor dichtbij, maar wanneer het focussen van de eigen lens minder goed lukt wordt eerst het zicht voor dichtbij waziger. Dit kunnen we vaak corrigeren met de laser. Afhankelijk van de leeftijd gaan we ook frequent voor multifocale implantlenzen kiezen.

Een leesbril of multifocale bril

Ook hier kan de laser vaak de focus verleggen, maar wanneer er echt een duidelijk multifocale oplossing nodig is gaan we vaak voor multifocale implantlenzen kiezen.

3e generatie laser: Relex SMILE

Relex SMILE is de nieuwste techniek om ogen te laseren. Ze werd ontwikkeld om bepaalde nadelen weg te werken van andere technieken: bij Relex SMILE werkt de laser diep in het hoornvlies, en laat de meest oppervlakkige vezels van het hoornvlies met rust. Daardoor blijven de zenuwvezels van het oppervlak van het oog intact, waardoor er minder droogte ontstaat en bovendien blijft het oog nadien steviger. Vooral bij hogere correcties zien we dat SMILE ook nauwkeuriger is.

2e generatie: Femtosecond LASIK

Wanneer we ogen laseren dmv Femto LASIK maken we eerst een flap in het hoornvliesweefsel van ongeveer 110 micrometer dikte. Daarna tillen we de flap om, en laseren we onder de flap. Vervolgens leggen we de flap weer op zijn plaats. Je ziet dan snel na de ingreep weer scherp.

1e generatie: LASEK

Bij Advanced LASEK maken we een zeer dunne flap van het epitheel. Vervolgens laseren we onder die epitheelflap. Dan leggen we de epitheelflap terug op zijn plaats. Deze zeer dunne flap wordt dan vervangen door nieuwe cellen, waardoor er geen flapproblemen kunnen ontstaan bij deze ooglasertechniek. Gedurende de helingsfase (3 dagen) is er een vermoeid gevoel, en de eerste weken is er nog een lichte tijdelijke waas.

x

x

Een overzicht van de kostprijs van ooglaser (inclusief de controles nadien) kan je hier vinden.

x

x

Zal ik 10/10 zien na een ooglaserbehandeling?

Het doel van elke refractieve ingreep is de nood aan een correctie (bril of contactlenzen) te verminderen. Niemand kan echter voor 100% garanderen dat je na een dergelijke ingreep een zicht van 10/10 hebt zonder correctie. Als er na de ingreep nog een restcorrectie overblijft kan deze normaal gezien nog worden weggewerkt met een tweede laserbehandeling.

Wat is de kostprijs van ooglaseren door LASIK, LASEK of Relex Smile?

Een overzicht hiervan kan u op het tabblad “tarieven” vinden

Wat zijn de mogelijke visuele bijwerkingen ’s nachts?

Sommige mensen merken ’s nachts na LASIK, LASEK of SMILE halo’s of starbusting rond lichtbronnen. Deze effecten verdwijnen meestal tijdens het genezingsproces in de eerste maanden. Soms is dit veroorzaakt door over- of ondercorrectie, of overblijvend astigmatisme en is hiervoor een additionele bijlasering nodig.  Een andere mogelijke oorzaak van dergelijke halo’s is de pupilgrootte. ’s Nachts wordt bij iedereen de pupil groter om meer licht door te laten, maar door imperfecties van het hoornvlies en de lens wordt het beeld van minder goede kwaliteit. Als de pupil ’s nachts dan ook te groot wordt ben je geen goede kandidaat voor deze ingreep.  Daarom meten we in het pre operatieve onderzoek de pupilgrootte op, en indien nodig kan de met ooglaser te behandelen zone worden aangepast om de kwaliteit van het nachtzicht ook zo goed mogelijk te maken.

Kan ik droge ogen krijgen na ooglaseren?

Na een LASIK ingreep heeft iedereen tijdelijk last van droge ogen, wat we behandelen met kunsttranen.  Dit gevoel van droge ogen verdwijnt meestal in 8 tot 12 weken, in zeldzame gevallen kan het tot 6 maanden duren tot deze droogte volledig weg is.  Daarom raden we aan kunsttranen te gebruiken, tot maanden na de ingreep. Patiënten die reeds op voorhand last hebben van droge ogen zijn geen ideale kandidaten voor een LASIK ingreep, daarom analyseren we op voorhand de tranenfilm.  LASEK en SMILE zijn alternatieve ooglaserbehandelingen die minder droogte veroorzaken.

Is een ooglaserbehandeling veilig?

Er zijn aan elke medische ingreep altijd risico’s verbonden. Ernstige complicaties bij LASIK, LASEK of SMILE (ogen laseren zonder flapje) zijn echter zeldzaam. De kans op een complicatie die uw zicht vermindert is, volgens verschillende internationale studies, minder dan 1 procent. Hieronder kan je één van de grootste beschikbare studies terugvinden.  Veel van deze risico’s kunnen verminderd of geëlimineerd worden door een zorgvuldige patiëntselectie en een goed pre operatief onderzoek met de nieuwste technologie.

Na ooglaseren kan je soms nevenverschijnselen opmerken, zoals droge ogen, halo’s en glare. Deze neveneffecten van ooglaseren zijn meestal beperkt en verwijnen vaak na enkele dagen tot weken. Sommige mensen blijven er in beperkte mate last van hebben.  Er is een mogelijk infectierisico (kans van 1/3000), waarbij er een bacterie onder de flap terecht komt. Dit wordt dan behandeld door antibioticadruppels, en, indien nodig, kan de ruimte onder de flap gespoeld worden.  Indien u een forse vermindering van het zicht opmerkt na LASIK dient u snel door een oogarts gecontroleerd te worden om dit uit te sluiten.

Soms kan er een steriele ontsteking onder de flap ontstaan, als reactie op vreemd materiaal onder de flap. Dit kan behandeld worden met cortisone druppels, en ook hier kan indien nodig onder de flap gespoeld worden.  Ook tijdens het maken van de flap kunnen er problemen ontstaan (kans van 0.05%): de flap kan incompleet zijn of een gaatje vertonen. Met de femtosecond laser kunnen we steeds de flap tijdens de ingreep bekijken, als de chirurg een voldoende goede flap niet kan garanderen wordt de flap niet opgetilt, en kan eventueel in een tweede tijd de LASIK via oppervlaktebehandeling gebeuren.

Na de ingreep kan er soms een ingroei zijn van epitheelcellen (slechts een beperkte kans gezien de femtosecond laser wordt gebruikt).  Als deze het zicht belemmeren kan de flap opgetilt worden om deze te verwijderen.  De flap kan ook kleine microplooien vertonen, ook dit kan nadien weer gecorrigeerd worden. Voor al deze zeldzame verwikkelingen zal u onderzocht worden de eerste dag en week na de ingreep, zodat we indien nodig snel kunnen ingrijpen.

LASIK: Refractive surgery in the United States Army, 2000-2003.

Zal ik zo’n ingreep voelen?

Voordat we de ogen laseren verdoven we het oog met  druppelverdoving, en hierna wordt nog eens getest om zeker te zijn dat de ingreep pijnvrij kan gebeuren. Sommige patienten voelen een licht discomfort of drukgevoel tijdens de ingreep. Na LASIK kan je een lichte irritatiegevoel hebben, wat meestal weggaat met kunsttranen of desnoods een lichte pijnstiller.  Indien je een PRK behandeling ondergaat zal je de eerste drie tot vijf dagen pijn voelen, gezien er bij deze techniek geen flap wordt gebruikt.

Worden beide ogen tegelijk behandeld?

Bij de meeste ingrepen worden beide ogen op dezelfde dag gedaan, in sommige gevallen wordt echter gekozen om één oog per keer te doen.

Hoe lang moet ik hiervoor vrij nemen?

Meestal kan je de dag na de ingreep je dagdagelijkse activiteiten weer hervatten. Voor PRK en Advanced LASEK (ogen laseren zonder flapje) dien je toch enkele dagen te rekenen eer het oog voldoende genezen is.

Hoe lang duurt de ingreep?

Gezien de ingreep meestal aan beide ogen wordt uitgevoerd kan het in totaal een 15 tal minuten duren. Eens je in het laserlokaal bent zal de ingreep zelf nog een 5 tot 7 tal minuten duren.  Reken dat je in totaal een anderhalf uur zal aanwezig zijn in het lasercentrum.

Mag ik mijn contactlenzen nog indoen tot voor de ingreep?

Het is belangrijk dat je je contactlenzen voldoende lang uitlaat voor alle onderzoeken en voor de ingreep.  Zowel zachte als harde contactlenzen zorgen voor een vervorming van je hoornvlies, wat de onderzoeken beïnvloedt en de kwaliteit ervan verminderd. Ook voor de laser kan dit de behandeling beïnvloeden. Daarom moet je zachte contactlenzen 2 weken uitlaten voor de ingreep, en harde contactlenzen 1 maand ervoor.

Kan ik mijn ogen laten laseren als ik zwanger ben?

Nee, zwangerschap is een duidelijke contra indicatie wanneer je je ogen wil laten laseren. Tijdens de zwangerschap kan je correctie (tijdelijk) wat veranderen, wat het opmeten moeilijk maakt, en wordt ook de laseringreep zelf afgeraden.

Hoe lang blijven de resultaten?

Een ooglasercorrectie is in principe een blijvende correctie. Eenmaal je 45+ bent, zal je echter langzaam een leesbril nodig hebben, zoals iedereen die geen correctie meer nodig heeft voor veraf. Sommige mensen zijn om deze reden een goede kandidaat voor comfort vision: het dominante oog wordt hierbij scherpgesteld voor veraf, en het niet-dominante oog zal zijn focus meer richten op leesvisus.

Als ik niet in aanmerking kom voor ooglaserchirurgie, zijn er dan alternatieven?

Dan kan een implantlens overwogen worden van het type Visian ICL of Artisan. Ogen laseren is echter met voorsprong de meest toegepaste techniek.

Als ik kies voor comfort vision, zal ik dan nooit meer een leesbril nodig hebben?

Niet noodzakelijk. De effecten van presbyopie (de noodzaak tot een leesbril) nemen toe bij het ouder worden, zodat op een bepaald moment een leesbril toch noodzakelijk zal zijn. Het voordeel van comfort vision is dat je op een grotere range van afstanden scherp zal zien, zodat je meer activiteiten zal kunnen uitvoeren zonder een bril. Niet iedereen verdraagt echter deze vorm van ogen laseren, daarom gaan we dit op voorhand testen en je de mogelijkheden tonen, voordat we je ogen laseren.

Ik ben zelf oogarts (Dr Charlotte Renier) en werd deze week door mijn broer Dr Steven Renier gelaserd (LASIK) aan mijn beide ogen.

Bril en het ongemak van contactlenzen behoren nu tot het verleden. De behandeling werd duidelijk uitgelegd, ingreep verliep vlot en het eindresultaat is buitengewoon fantastisch. Mijn zicht was de dag erna al scherper dan ik ooit gezien heb met mijn contactlenzen en bril.

Dit had ik duidelijk veel eerder moeten doen.

Dr Charlotte Renier, Femtosecond LASIK

Ik heb twee maanden geleden een LASIK ooglaser gehad door Dr Renier in de oogkliniek in Brugge en vond het een zeer positieve ervaring.  Bij de eerste consultatie kreeg ik veel uitleg over mijn mogelijke opties, en werd er ruim de tijd genomen om al mijn vragen te beantwoorden. Omdat ik een hoornvlies had met astigmatisme bleek lasik voor mij de beste optie te zijn. Ik was op voorhand zenuwachtig voor de ingreep, maar dat verdween snel.

Iedereen in het lasercentrum was heel vriendelijk, en elke stap van de ingreep werd goed uitgelegd zodat ik wist wat er ging gebeuren. Het laseren zelf was eigenlijk heel kort, en alles verliep pijnloos. Af en toe was er een drukkend gevoel, en werd er gespoeld met water. Enkele uren na de ingreep had ik een wat schurend gevoel, ik heb dan maar zoals aangeraden een paar uur geslapen, en nadien was het eignelijk veel beter. De avond zelf kon ik al TV kijken, en sindsdien is mijn zicht prima! Ik zou het zeker iedereen aanraden, super om zo scherp te kunnen zien zonder mijn contactlenzen.

WD, Gent, Femtosecond LASIK

Na een 15tal jaar lenzen en bril te hebben gedragen was ik dit meer dan beu en besloot informatie in te winnen over ooglaseren.  Een quickscan en een vooronderzoek toonden aan dat ik in aanmerking kwam voor de behandeling. Niet lang daarna besliste ik om de lasering te laten uitvoeren. Ongeveer een maand na de onderzoeken kon dit plaatsvinden. De schrik en zenuwen die ik hiervoor had, waren achteraf gezien onnodig.

De behandeling verliep zonder problemen. Dr. Steven Renier legde voor -en tijdens het laseren elke stap zeer goed uit. De eerste uren had ik een irritant gevoel aan men ogen, alsof er zand in zat. Mijn ogen dichthouden en rusten was de oplossing.

De volgende ochtend moest ik op controle komen. Mijn ogen voelden uiteraard nog gevoelig aan, maar ik kon al scherp zien. Na het laseren moest er op 1 van mijn ogen een lens geplaatst worden ter bescherming van een flap. Deze werd weg gehaald tijdens de controle. Een UV-bril en oogdruppels worden na de behandeling meegegeven. Ik heb de druppels nog een paar weken erna om de 2uren blijven gebruiken. Dit gaf me een aangenamer gevoel, vooral omdat ik al altijd iets drogere ogen gehad heb.  Hierna ben ik nog 2 keer op controle geweest en nu bijna 3 maanden later voelen ze helemaal normaal aan.

Ik zie perfect en heb nergens last van. Heerlijk om geen bril of lenzen meer te moeten dragen.

Niet twijfelen, maar doen!

MS, Brugge, Relex SMILE

In september had ik een afspraak gemaakt via de website om eens te horen wat de mogelijkheden waren om m’n ogen te laseren. Na de eerste afspraak wist ik al meteen waar ik aan toe was. Ik kwam in aanmerking voor de advanced lasek methode. Ik kreeg een uitgebreide uitleg van Dr. Renier en een folder meer naar huis. Ik heb het een maand of 2 laten bezinken en dan de knoop doorgehakt om het te doen. Na 18 jaar brillen had ik het wel gehad.

Begin november nog een controle afspraak gehad en een week later was er al plaats in het lasercentrum in Drongen. Ik was een beetje nerveus, maar werd daar zeer goed ontvangen. Een vriendelijke dame nam nog wat testen van m’n ogen en we waren er klaar voor. Dr. Renier legde de procedure nog eens uit en er werden verdovingsdruppels in m’n oog gedaan. Je krijgt ook iets op je oog zodat je niet gaat knipperen.

Het gaf totaal geen vervelend gevoel, integendeel je voelt in feite niks. Het enige wat je voelt, is af en toe wat water om te spoelen maar dat is hetzelfde als je onder de douche staat met je ogen open. Kortom de ganse ingreep heeft misschien 20 min geduurd, het laseren op zich maar 20 sec. per oog, het was voorbij voor ik het goed besefte. En dan mag je rechtstaan en zie je plots alles zonder bril …. een vreemd maar super gevoel. Ik kreeg een hippe skibril op om m’n ogen te beschermen tegen uv licht ed, dat heb je wel nodig in het begin. De middag na de ingreep tranen je ogen wel nog veel, dus heb ik een beetje slaap ingehaald.

Je krijgt ook een info blad mee met wat je moet doen qua druppels in je ogen en nog geen make-up in het begin etc. Ik liet mijn ogen laseren net voor een weekend, dr. Renier had z’n telefoonnummer meegegeven indien ik last zou hebben tijdens het weekend mocht ik altijd bellen. Ik heb eerlijk gezegd geen last gehad, ik heb het ganse weekend wel nog met m’n zonnebril rondgelopen tot groot jolijt van de rest van het gezin. De maandag ben ik al terug gaan werken. Het zicht was nog niet echt 100% scherp wat in het begin wat ambetant was om naar je computer te kijken, maar elke dag ging het beter. Na de ingreep word je zeer goed opgevolgd, ik heb verschillende controle afspraken gehad bij Dr. Renier.

Ik ben zo blij dat ik van die bril af ben en heb spijt dat ik het in feite niet vroeger gedaan heb.

Ik ben zeer tevreden dat ik bij Dr. Renier en de oogkliniek terecht gekomen ben, ik zou het iedereen aanraden.

SJ, Zuienkerke, LASEK

Na de deskundige uitleg door dr. Renier over de verschillende lasertechnieken bleek de SMILE techniek voor mij de meest geschikte omwille van de sterke correctie die nodig was. Omdat ik ook al last begon te krijgen om dichtbij te lezen, werd me bovendien comfort vision aangeraden. Hierbij wordt het dominante oog volledig gecorrigeerd en het andere oog ondergecorrigeerd, waardoor een leesbril overbodig wordt.

De ingreep zelf viel zeer goed mee; op geen enkel moment was dit pijnlijk. Ook in de periode na de ingreep heb ik op geen enkel moment pijn gevoeld. Tijdens de ingreep werd bij elke stap uitgelegd wat er stond te gebeuren; dit gaf een kalmerend en geruststellend effect. Een uurtje later stond ik al terug buiten. Het zicht was na de ingreep ietwat troebel, maar de daaropvolgende dag kon ik al zonder problemen met de auto rijden. Enkele dagen later – na het weekend – was ik al terug aan het werk. Zowel het zicht in de verte als het zicht dichtbij was zoals het hoort. De eerste weken had ik wel wat last van droge, branderige ogen, voornamelijk tijdens het werken aan de computer in een omgeving met airconditioning. De oogdruppels boden hierbij wel voldoende soelaas.

Nu – een vijftal weken na de ingreep – begint alles in zijn definitieve plooi te vallen; het is steeds minder nodig om oogdruppels te gebruiken en het vermoeide gevoel ’s avonds is ook al veel minder. Ik ben zeer tevreden dat ik deze ingreep heb laten uitvoeren.

JD, Brugge, Relex SMILE

Na veel zelfstudie op het internet en de positieve ervaring van vrienden ivm ogen laseren neem ik de beslissing om een afspraak te maken met de oogkliniek Brugge om te kijken of ik in aanmerking kom voor de behandeling.  Tijdens de eerste consultatie volgt een diktemeting van het hoornvlies en een eerste oogmeting en een bespreking met de behandelende arts Dr. Steven.   Dr. Steven gaat zeer professioneel te werk. Hij staat open voor alle vragen en heeft een duidelijke uitleg hoe de behandeling zal verlopen.  Na een volgende afspraak voor een 2de oogmeting zit ik een 2 tal weken later samen met mijn partner in de wachtzaal van  het BOLC in Drongen.

Een kleine uurtje  later loop ik al terug buiten zonder bril. De behandeling gaat heel snel. Dr. Steven stelt je tijdens de ingreep op je gemak door stap per stap te vertellen wat hij doet  Het is een lichtspel in je ogen. Het voelt een beetje raar aan maar na enkel seconden is het reeds afgelopen. De volgende dag is het zicht nog niet optimaal, maar na een kort bezoek bij Dr. Steven worden de beschermlenzen verwijderd en een eerste oogmeting na behandeling uitgevoerd. Alles bleek in orde te zijn. De eerste dag heb ik een beetje pijn ervaren, maar alles was dragelijk en de 2de dag na de operatie voel je er bijna niks meer van.

Conclusie: ik moest de behandeling reeds veel eerder gedaan hebben.  Je ervaart een nieuwe wereld zonder bril. Ik geniet terug van die dingen waarbij het dragen van een bril soms een last kan zijn zoals douchen, zwemmen, een knuffel …

WVD, Ruiselede, Femtosecond LASIK

Heb mijn beide ogen laten laseren (Femtolasik) door Dr. Steven Renier.

Vanaf het begin mooie uitleg gekregen over wat er mij te wachten stond in Drongen(ooglasercentrum)
Operatie was zeer geslaagd, slechts zeer weinig ongemakken.
Dr. Renier legt alles stap voor stap professioneel en vriendelijk uit en ik voelde mij erg op mijn gemak nts ik toch wel nerveus was.
Ik zou het meteen terug herdoen!
Ook zeer aangenaam is dat de laser kan aangepast worden, zodat ik dus zowel voor dicht als ver geen bril meer moet dragen.

BVDV, Brugge, Femtosecond LASIK

Via een goede vriend, die een lasikbehandeling heeft ondergaan, doorverwezen naar dr. Steven Renier. Ik kon zelf vrij snel op consultatie en werd direct op mijn gemak gesteld. Zowel het personeel als dokter Renier zijn tijdens alle consultaties zowel professioneel als zeer vriendelijk geweest.
De vele vragen die ik had, werden steeds via mail of telefoon binnen de kortste keren beantwoord, dit 24/7.
De behandeling zelf is uitermate vlot verlopen. Stap voor stap geeft de dokter uitleg tijdens de behandeling. Hij zorgt voor rust bij de patiënt waardoor de behandeling niets inhoudt.
Ondertussen beschik ik op beide ogen over een 10/10 score. Zowel bril als lenzen behoren eindelijk tot het verleden.
Voor wie twijfelt, ik kan het enkel maar aanraden!

Nogmaals bedankt!

TV, Roeselare, Femtosecond LASIK

Dankzij Dr. Steven Renier ben ik na 20 jaar van mijn bril verlost.
Uit vooronderzoeken bleek dat ik een goede kandidaat was voor de LASIK methode. Een ingreep die snel en pijnloos verlopen is.
Tijdens de ingreep, die amper een half uur in beslag nam, werd ik steeds geïnformeerd over het verloop. Dat was voor mij enorm geruststellend.
Kortom, ik had het al veel eerder moeten doen!

EM, Wingene, Femtosecond LASIK

Ooglaserbehandelingen: scherp zicht met een snel herstel, dankzij de nieuwste apparatuur

DR STEVEN RENIER

“Ik had het al veel eerder moeten doen”. Dat is de opmerking die ik heel vaak hoor bij patiënten die ik na een lasercorrectie op controle zie. Sinds mijn eigen ooglasercorrectie kan ik er ook over meepraten: zo’n ingreep levert een pak voordelen op: het zicht wordt perfect scherp, vanaf dat je ‘s ochtends opstaat tot ‘s avonds laat, tijdens het sporten, tijdens het zwemmen… En je bespaart een hoop geld aan brillen en contactlenzen.