Maak online een afspraak

Gewone brilaanpassingen bij 18+ kunnen gewoon direct gebeuren bij de opticien, hier is geen voorschrift van de oogarts nodig. Alleen bij uitzonderdelijke sterktes maakt dit een verschil in terugbetaling.

Indien u een afspraak wil voor meerdere personen, gelieve ook evenveel afspraaksloten in te nemen.

Als u een onderzoek wil voor een ooglaserbehandeling (scherp zien zonder bril),  het plaatsen van multifocale implantlenzen of een ooglidcorrectie, kan u  een snelle screeningsonderzoek vastleggen via https://www.oogkliniekbrugge.be/onlineafspraken/afspraak-screening-voor-specifieke-ingreep/

De vrije raadpleging is afgeschaft. Door de COVID-19 uitbraak moeten we ten allen tijde een drukke wachtzaal vermijden en dat is onmogelijk bij een vrije raadpleging. Indien u een dringend probleem heeft kan u ons secretariaat contacteren (050 22 22 22), zij helpen u verder.

beste cataract chirurg

Dr Steven Renier

Ogen laseren (LASIK, Smile, …)
Multifocale implantlenzen
Cataractchirurgie
Algemene raadpleging

Dr Charlotte Renier

Ooglidcorrecties & botox
Cataractchirurgie
Glaucoom
Algemene raadpleging

Dr Stéphanie Vandenbroucke

Kinderoogziekten
Strabisme
Cataractchirurgie
Algemene raadpleging