Oogkliniek Brugge: dé LASIK specialist

onze beoordelingen op Ooglasertrefpunt.nl

We zijn gespecialiseerd in alle types van ooglaserbehandelingen zoals LASIK, SMILE en LASEK. We voeren onze ingrepen uit in de Laser Vision Clinic in Gent & Antwerpen, het grootste en modernste lasercentrum van het land.  We beschikken daar over de nieuwste apparatuur om zo’n LASIK behandelingen uit te voeren. Want we geloven in deze technieken – we hebben het zelf ondergaan – en willen deze voor iedereen in dezelfde, veilige omstandigheden kunnen uitvoeren.

Bekijk de kostprijs van een ooglaserbehandeling

Lees onze ervaringen 

Hoe gaat een lasik behandeling in zijn werk?

lasik vooronderzoek

Het vooronderzoek

Meestal kan je de afspraak voor een vooronderzoek binnen de paar weken boeken (zie groene knop hierboven ‘maak een afspraak’) en kunnen we de ingreep binnen de maand uitvoeren. We gaan u eerst op onze consultatie in de Oogkliniek in Brugge onderzoeken om te zien of het mogelijk is om uw ogen te laseren en welke techniek juist de beste voor u is.  We gaan ook verschillende scans nemen van het hoornvlies (Pentacam, OCT scan met epitheelmap) om zien of een LASIK ingreep veilig kan verlopen. Vervolgens meten we ook de juiste sterkte en kijken we wat juist de verwachtingen zijn.

lasik behandeling

De LASIK behandeling zelf

Dr Steven Renier voert altijd zelf de LASIK behandeling uit. We werken met een gespecialiseerd team dat alleen maar dergelijke ingrepen uitvoert. Hierdoor kunnen we de behandeling in de best mogelijke omstandigheden uitvoeren. Bij elke stap gaan we je zeer goed begeleiden zodat je perfect weer wat je kan merken of zien.  We merken dat dit ook heel rustgevend werkt.  De ogen worden verdoofd door druppels zodat ze volledig ongevoelig zijn. We maken ook gebruik van de nieuwste generatie lasers die zowel snel als quasi gevoelloos hun precieze werk kunnen verrichten. Bij elke stap maken we dat de kwaliteit perfect in orde is. Reken dat de totale lasertijd minder dan 30 seconden is per oog.

lasik controle

De controles na de LASIK behandeling

Na je LASIK ooglaserbehandeling gaan we nog een paar controles plannen. Meestal is dit de dag na de ingreep, de week na de ingreep en 1 maand nadien. Indien er vragen of problemen zijn kan je ons altijd via een directe lijn contacteren.

We gaan dan nog de uiteindelijke sterkte controleren en zien dat de genezing goed verloopt.

Indien er toch nog enige reststerkte zou aanwezig zijn (minder dan 1%) kunnen we altijd beslissen om nog extra bij te laseren.

LASIK: wat zijn de voorwaarden?

Je moet ouder zijn dan 21, je hoornvlies moet voldoende dik en stevig zijn (dit gaan we allemaal uitgebreid testen) en de sterkte moet stabiel zijn. Dat zijn basisvoorwaarden om je ogen te laseren. Zwangerschap is sowieso een contra-indicatie, dan moet de laser worden uitgesteld. Ook gaan we vermijden om LASIK uit te voeren bij mensen met te droge ogen, omdat we weten dat vooral bij hen de droogte kan toenemen.

LASIK: wat zijn de risico’s?

Het voornaamste risico is dat van over- of ondercorrectie (minder dan 2%). Indien dit storend is kan (in overleg met de chirurg) weer een herbehandeling plaatsvinden om dit te corrigeren. Deze herbehandeling kan dan gebeuren opnieuw onder flap (LASIK), of bovenop de bestaande flap (LASEK). Door het maken van de flap is er ook meer risico op een vermindering van het nachtzicht. Er is een kans op ontsteking (1/5000), en een kans dat de ogen nadien droger zijn. Zeer zeldzaam zijn er ook risico’s die gerelateerd zijn aan de flap: verschuiving, microplooitjes of epitheelgroei onder de flap; hiervoor kan dan een extra behandeling nodig zijn.  We gaan dit allemaal meer in detail bespreken bij het vooronderzoek.

Hoe werkt LASIK juist?

Bij LASIK gaan we met een excimerlaser uiterst precies op het oppervlak van het hoornvlies laseren zodat het zicht weer scherp wordt voor veraf. Dat is hetzelfde type ooglaser dat gebruikt wordt voor LASEK (eerste generatie ooglaser). Het verschil bij LASIK is dat we hierbij het wondje dat ontstaat door de laser onmiddellijk gaan bedekken met een dun laagje hoornvliesweefsel (flap) zodat de genezing veel sneller gebeurt. Dit dun flapje wordt gemaakt met een femtosecond laser.

Er zijn dus verschillende stappen bij wanneer we je ogen laseren: het maken van de flap (duurt ongeveer 20 seconden), het optillen van die flap, onder de flap laseren (ongeveer 10 seconden) en het flapje terug op zijn plaats leggen en wachten tot deze zich vast zet. Deze stappen gebeuren helemaal pijnloos en dit duurt ongeveer 5 minuten per oog.

Alle methodes om je ogen te laseren:

lasik vs smile

3e generatie laser: Relex SMILE

Relex SMILE is de nieuwste techniek om ogen te laseren. Ze combineert verschillende voordelen van de twee andere generaties laser (LASIK en LASEK): ze is minimaal invasief, ze zorgt voor een snelle genezing en minder droogte. Bij mensen die op voorhand droge ogen hebben of een hogere correctie hebben gaan we meestal SMILE verkiezen.

lasik ooglaseren

2e generatie: Femtosecond LASIK

LASIK is wereldwijd zowat de meest uitgevoerde ooglaserbehandeling omdat deze een snel herstel combineert met een heel scherp zicht. We kunnen vooral cylinderafwijkingen nauwkeuriger en sneller wegwerken dan met de andere technieken.

Bij LASIK gaat eerst de femtosecond laser een dun flapje maken van hoornvliesweefsel. Dit flapje gaan we omklappen en onder dit flapje gaat de excimerlaser dan heel precies de correctie in laseren. Het flapje wordt terug op zijn plaats gelegd en groeit nadien weer vast.

lasik vs lasek

1e generatie: LASEK

LASEK is de oudste methode van ogen laseren. Deze is even nauwkeurig bij de lagere sterktes maar heeft een genezingstijd die duidelijk langer is dan bij LASIK of SMILE. Bij deze techniek zal de laser op het oppervlak laseren. Er komt dus geen flapje bij te pas zoals bij LASIK. Daardoor onstaat een klein oppervlakkig wondje dat weer moet dichtgroeien. Dat zal de eerste 3 dagen irritatie geven (of pijn) en een waziger zicht gedurende een week. Na een maand is het zicht weer 100%. We gaan deze techniek meestal verkiezen wanneer het hoornvlies te dun is om een andere techniek toe te passen, of bij speciale hoog-risico beroepen zoals politie of militairen.

LASIK: bij wie kunnen we dit toepassen?

lasik voor bijziendheid

LASIK voor bijziendheid en cylinder (astigmatisme)

We gaan deze techniek van ogen laseren meestal uitvoeren bij mensen met bijziendheid. Bijziendheid is wanneer je een bril nodig hebt voor veraf, maar niet voor dichtbij. Soms hebben mensen bovenop die bijziendheid nog een cylinder (astigmatisme). Dit is wanneer het oog niet perfect bolvormig is, maar een beetje meer afgeplat. Ook dat kunnen we perfect mee laseren met de LASIK techniek. Onze lasers gebruiken ook irisherkenning: vooraf wordt het beeld van het oog (de iris) in de laser gestoken. Tijdens de behandeling zelf zal de laser continu monitoren of het oog perfect centreert. Als de patiënt tijdens de behandeling lichtjes rondkijkt zal de laser dit volledig corrigeren of stoppen wanneer de afwijking te groot is.

lasik voor verziendheid en cilinder

Verziendheid

Bij verziendheid zien de patienten beter voor veraf dan voor dichtbij. Dit is een correctie met ‘plus’ glazen. Dit zijn mensen die zeer lang goed hebben gezien voor zowel voor ver als voor dichtbij, maar wanneer het focussen van de eigen lens minder goed lukt wordt eerst het zicht voor dichtbij waziger. Een lichte verziende correctie kunnen we wel corrigeren met de laser, maar meestal verkiezen we multifocale implantlenzen. Dit geeft bij deze sterktes een beter en langduriger resultaat dan een klassieke ooglaserbehandeling.

lasik voor leesbril

Kan er ook een leescorrectie uitgevoerd worden bij LASIK?

Iedereenvanaf 45 zal langzaam merken dat het leeszicht dichtbij wat minder goed wordt. Bij deze mensen gaan we dan een extra leessterkte toevoegen met de laser. Dat zal je niet volledig vrijwaren van een leesbril later, maar zal er wel voor zorgen dat je in veel meer omstandigheden je nog kan behelpen zonder een leesbril. Deze techniek is eigen aan de Carl Zeiss lasers en noemt ‘LASIK Blended Vision‘. We raden dit aan bij iedereen boven de 40 die bij ons zich wil laten laseren.

De prijs van LASIK en andere ooglaserbehandelingen

Relex SMILE

3e generatie ogen laseren

Femto LASIK

2e generatie ogen laseren

LASEK

1e generatie ogen laseren

Blended Vision

Multifocale ooglaser voor 45+

prijs smile ooglaser 1950 euro

prijs lasik 1650 euro

prijs lasek ooglaser 1250 euro

prijs presbyond ooglaser 1850 euro

gepersonaliseerdjajajaja
postop controles
evt. herbehandeling
inbegrepen
inbegrepen
x
inbegrepen
inbegrepen
x
inbegrepen
inbegrepen
x
inbegrepen
inbegrepen
x
werkonbekwaamheid
irritatie of pijn
1 halve dag
4 uur
1 halve dag
4 uur
7 dagen
3 dagen
1 halve dag
4 uur
kans op herbehandeling
flaploos
1%
ja
2%
nee
2%
ja
10%
nee

Hoe snel kan ik mijn ogen laten behandelen met LASIK?

We reserveren veel tijd voor onze laserpatiënten. Via de knop 'maak een afspraak' kan je meestal binnen enkele dagen bij ons terecht. De wachttijd tot je ingreep is dan 4 tot maximaal 6 weken.

Wat is de kostprijs van ooglaseren?

De nieuwste techniek, Relex Smile kost 1.950 euro per oog, LASIK 1.650 euro en LASEK 1.250 euro per oog. Bij ons zijn binnen de 2 jaar nadien alle controles inbegrepen, net als een eventuele herbehandeling.

Zal ik 10/10 zien na een LASIK behandeling?

Het doel van elke refractieve ingreep is de nood aan een correctie (bril of contactlenzen) te verminderen. Niemand kan echter voor 100% garanderen dat je na een dergelijke ingreep een zicht van 10/10 hebt zonder correctie. Als er na de ingreep nog een restcorrectie overblijft kan deze normaal gezien nog worden weggewerkt met een tweede laserbehandeling.

Wat zijn de mogelijke visuele bijwerkingen 's nachts?

Sommige mensen merken 's nachts na LASIK, LASEK of SMILE halo's of starbusting rond lichtbronnen. Deze effecten verdwijnen meestal tijdens het genezingsproces in de eerste maanden. Soms is dit veroorzaakt door over- of ondercorrectie, of overblijvend astigmatisme en is hiervoor een additionele bijlasering nodig. Een andere mogelijke oorzaak van dergelijke halo's is de pupilgrootte. 's Nachts wordt bij iedereen de pupil groter om meer licht door te laten, maar door imperfecties van het hoornvlies en de lens wordt het beeld van minder goede kwaliteit. Als de pupil 's nachts dan ook te groot wordt ben je geen goede kandidaat voor deze ingreep. Daarom meten we in het pre operatieve onderzoek de pupilgrootte op, en indien nodig kan de met ooglaser te behandelen zone worden aangepast om de kwaliteit van het nachtzicht ook zo goed mogelijk te maken.

Kan ik droge ogen krijgen na ooglaseren?

Na een LASIK ingreep heeft iedereen tijdelijk last van droge ogen, wat we behandelen met kunsttranen. Dit gevoel van droge ogen verdwijnt meestal in 8 tot 12 weken, in zeldzame gevallen kan het tot 6 maanden duren tot deze droogte volledig weg is. Daarom raden we aan kunsttranen te gebruiken, tot maanden na de ingreep. Patiënten die reeds op voorhand last hebben van droge ogen zijn geen ideale kandidaten voor een LASIK ingreep, daarom analyseren we op voorhand de tranenfilm. LASEK en SMILE zijn alternatieve ooglaserbehandelingen die minder droogte veroorzaken.

Is een ooglaserbehandeling veilig?

Er zijn aan elke medische ingreep altijd risico's verbonden. Ernstige complicaties bij LASIK, LASEK of SMILE (ogen laseren zonder flapje) zijn echter zeldzaam. De kans op een complicatie die uw zicht vermindert is, volgens verschillende internationale studies, minder dan 1 procent. Hieronder kan je één van de grootste beschikbare studies terugvinden. Veel van deze risico's kunnen verminderd of geëlimineerd worden door een zorgvuldige patiëntselectie en een goed pre operatief onderzoek met de nieuwste technologie. Na ooglaseren kan je soms nevenverschijnselen opmerken, zoals droge ogen, halo's en glare. Deze neveneffecten van ooglaseren zijn meestal beperkt en verwijnen vaak na enkele dagen tot weken. Sommige mensen blijven er in beperkte mate last van hebben. Er is een mogelijk infectierisico (kans van 1/3000), waarbij er een bacterie onder de flap terecht komt. Dit wordt dan behandeld door antibioticadruppels, en, indien nodig, kan de ruimte onder de flap gespoeld worden. Indien u een forse vermindering van het zicht opmerkt na LASIK dient u snel door een oogarts gecontroleerd te worden om dit uit te sluiten. Soms kan er een steriele ontsteking onder de flap ontstaan, als reactie op vreemd materiaal onder de flap. Dit kan behandeld worden met cortisone druppels, en ook hier kan indien nodig onder de flap gespoeld worden. Ook tijdens het maken van de flap kunnen er problemen ontstaan (kans van 0.05%): de flap kan incompleet zijn of een gaatje vertonen. Met de femtosecond laser kunnen we steeds de flap tijdens de ingreep bekijken, als de chirurg een voldoende goede flap niet kan garanderen wordt de flap niet opgetilt, en kan eventueel in een tweede tijd de LASIK via oppervlaktebehandeling gebeuren. Na de ingreep kan er soms een ingroei zijn van epitheelcellen (slechts een beperkte kans gezien de femtosecond laser wordt gebruikt). Als deze het zicht belemmeren kan de flap opgetilt worden om deze te verwijderen. De flap kan ook kleine microplooien vertonen, ook dit kan nadien weer gecorrigeerd worden. Voor al deze zeldzame verwikkelingen zal u onderzocht worden de eerste dag en week na de ingreep, zodat we indien nodig snel kunnen ingrijpen. LASIK: Refractive surgery in the United States Army, 2000-2003.

Is een ooglaserbehandeling pijnlijk?

Voordat we de ogen laseren verdoven we het oog met druppelverdoving, en hierna wordt nog eens getest om zeker te zijn dat de ingreep pijnvrij kan gebeuren. Sommige patienten voelen een licht discomfort of drukgevoel tijdens de ingreep. Na LASIK kan je een lichte irritatiegevoel hebben, wat meestal weggaat met kunsttranen of desnoods een lichte pijnstiller. Indien je een PRK behandeling ondergaat zal je de eerste drie tot vijf dagen pijn voelen, gezien er bij deze techniek geen flap wordt gebruikt.

Worden beide ogen tegelijk behandeld?

Bij de meeste ingrepen worden beide ogen op dezelfde dag gedaan, in sommige gevallen wordt echter gekozen om één oog per keer te doen.

Hoeveel ziekteverlof krijg je om je ogen te laten laseren?

Bij SMILE en LASIK kan je de dag nadien terug werken. Bij LASEK dien je toch een week rekenen eer het zicht weer voldoende is.

Hoe lang duurt de ingreep?

Gezien de ingreep meestal aan beide ogen wordt uitgevoerd kan het in totaal een 15 tal minuten duren. Eens je in het laserlokaal bent zal de ingreep zelf nog een 5 tot 7 tal minuten duren. Reken dat je in totaal een uur zal aanwezig zijn in het lasercentrum.

Mag ik mijn contactlenzen nog indoen tot voor de ingreep?

Het is belangrijk dat je je contactlenzen voldoende lang uitlaat voor alle onderzoeken en voor de ingreep. Zowel zachte als harde contactlenzen zorgen voor een vervorming van je hoornvlies, wat de onderzoeken beïnvloedt en de kwaliteit ervan vermindert. Ook voor de laser kan dit de behandeling beïnvloeden. Daarom moet je zachte contactlenzen 1 week uitlaten voor de ingreep en harde contactlenzen 1 maand ervoor.

Kan ik mijn ogen laten laseren als ik zwanger ben?

Nee, zwangerschap is een duidelijke contra indicatie wanneer je je ogen wil laten laseren. Tijdens de zwangerschap kan je correctie (tijdelijk) wat veranderen, wat het opmeten moeilijk maakt, en wordt ook de laseringreep zelf afgeraden.

Hoe lang blijft het zicht goed na een ooglaserbehandeling?

Een ooglasercorrectie is in principe een blijvende correctie. Eenmaal je 45+ bent, zal je echter langzaam een leesbril nodig hebben, zoals iedereen die geen correctie meer nodig heeft voor veraf. Sommige mensen zijn om deze reden een goede kandidaat voor Laser Blended Vision: het dominante oog wordt hierbij scherpgesteld voor veraf, en het niet-dominante oog zal zijn focus meer richten op leesvisus.

Als ik niet in aanmerking kom voor ooglaserchirurgie, zijn er dan alternatieven?

Dan kan een implantlens overwogen worden van het type Visian ICL of Artisan. Een ooglaserbehandeling is echter met voorsprong de meest toegepaste techniek.

Als ik kies voor een leesbrilcorrectie (Laser Blended Vision), zal ik dan nooit meer een leesbril nodig hebben?

Niet noodzakelijk. De effecten van presbyopie (de noodzaak tot een leesbril) nemen toe bij het ouder worden, zodat op een bepaald moment een leesbril toch noodzakelijk zal zijn. Het voordeel van comfort vision is dat je op een grotere range van afstanden scherp zal zien, zodat je meer activiteiten zal kunnen uitvoeren zonder een bril.

Hieronder vind je verschillende ervaringen van onze patiënten.

Onze eigen ervaringen met ooglaserbehandelingen kan je hier lezen.

Ik heb twee maanden geleden mijn ogen laten laseren met LASIK door Dr Renier in de oogkliniek in Brugge en vond het een zeer positieve ervaring.  Bij de eerste consultatie kreeg ik veel uitleg over mijn mogelijke opties, en werd er ruim de tijd genomen om al mijn vragen te beantwoorden. Omdat ik een hoornvlies had met astigmatisme bleek lasik voor mij de beste optie te zijn. Ik was op voorhand zenuwachtig voor de ingreep, maar dat verdween snel.

Iedereen in het lasercentrum was heel vriendelijk, en elke stap van de ingreep werd goed uitgelegd zodat ik wist wat er ging gebeuren. Het laseren zelf was eigenlijk heel kort, en alles verliep pijnloos. Af en toe was er een drukkend gevoel, en werd er gespoeld met water. Enkele uren na de ingreep had ik een wat schurend gevoel, ik heb dan maar zoals aangeraden een paar uur geslapen, en nadien was het eignelijk veel beter. De avond zelf kon ik al TV kijken, en sindsdien is mijn zicht prima! Ik zou het zeker iedereen aanraden, super om zo scherp te kunnen zien zonder mijn contactlenzen.

Wim D, Gent, Femtosecond LASIK

Na veel zelfstudie op het internet en de positieve ervaring van vrienden ivm ogen laseren neem ik de beslissing om een afspraak te maken met de oogkliniek Brugge om te kijken of ik in aanmerking kom voor de behandeling.  Tijdens de eerste consultatie volgt een diktemeting van het hoornvlies en een eerste oogmeting en een bespreking met de behandelende arts Dr. Steven.   Dr. Steven gaat zeer professioneel te werk. Hij staat open voor alle vragen en heeft een duidelijke uitleg hoe de behandeling zal verlopen.  Na een volgende afspraak voor een 2de oogmeting zit ik een 2 tal weken later samen met mijn partner in de wachtzaal van  het BOLC in Drongen.

Een kleine uurtje  later loop ik al terug buiten zonder bril. De behandeling gaat heel snel. Dr. Steven stelt je tijdens de ingreep op je gemak door stap per stap te vertellen wat hij doet  Het is een lichtspel in je ogen. Het voelt een beetje raar aan maar na enkel seconden is het reeds afgelopen. De volgende dag is het zicht nog niet optimaal, maar na een kort bezoek bij Dr. Steven worden de beschermlenzen verwijderd en een eerste oogmeting na behandeling uitgevoerd. Alles bleek in orde te zijn. De eerste dag heb ik een beetje pijn ervaren, maar alles was dragelijk en de 2de dag na de operatie voel je er bijna niks meer van.

Conclusie: ik moest de behandeling reeds veel eerder gedaan hebben.  Je ervaart een nieuwe wereld zonder bril. Ik geniet terug van die dingen waarbij het dragen van een bril soms een last kan zijn zoals douchen, zwemmen, een knuffel …

Wouter VD, Ruiselede, Femtosecond LASIK

Heb mijn beide ogen laten laseren (Femtolasik) door Dr. Steven Renier.

Vanaf het begin mooie uitleg gekregen over wat er mij te wachten stond in Drongen(ooglasercentrum)
Operatie was zeer geslaagd, slechts zeer weinig ongemakken.
Dr. Renier legt alles stap voor stap professioneel en vriendelijk uit en ik voelde mij erg op mijn gemak nts ik toch wel nerveus was.
Ik zou het meteen terug herdoen!
Ook zeer aangenaam is dat de laser kan aangepast worden, zodat ik dus zowel voor dicht als ver geen bril meer moet dragen.

Bieke VDV, Brugge, Femtosecond LASIK

Via een goede vriend, die een lasikbehandeling heeft ondergaan, doorverwezen naar dr. Steven Renier. Ik kon zelf vrij snel op consultatie en werd direct op mijn gemak gesteld. Zowel het personeel als dokter Renier zijn tijdens alle consultaties zowel professioneel als zeer vriendelijk geweest.
De vele vragen die ik had, werden steeds via mail of telefoon binnen de kortste keren beantwoord, dit 24/7.
De behandeling zelf is uitermate vlot verlopen. Stap voor stap geeft de dokter uitleg tijdens de behandeling. Hij zorgt voor rust bij de patiënt waardoor de behandeling niets inhoudt.
Ondertussen beschik ik op beide ogen over een 10/10 score. Zowel bril als lenzen behoren eindelijk tot het verleden.
Voor wie twijfelt, ik kan het enkel maar aanraden!

Nogmaals bedankt!

Thijs V, Roeselare, Femtosecond LASIK

Ik was reeds enkele jaren aan het nadenken om me te informeren als ik in aanmerking zou komen om mijn ogen te laten laseren. Het enige wat me tegenhield was de kostprijs. Maar achteraf gezien had ik het al veel vroeger gedaan. Ik heb een heel goeie uitleg gehad op voorhand waar zowel de positieve dingen als de eventuele risico’s werden besproken. Ook op de dag van de behandeling voelde ik me 100% op mijn gemak. Dr Renier zei stap voor stap wat er ging gebeuren waardoor je je geen zorgen hoefde te maken.

Na enkele uren rusten en me goed aan de nabehandeling te houden kon ik terug perfect zien. Alsof er een nieuwe wereld voor je open gaat! Een andere versie van mezelf! Ook zijn er verschillende controles na de behandeling gepland zodat je er zeker van bent dat het herstel van de ogen goed verloopt. Ook zei Dr Renier steeds dat je mag bellen indien er complicaties zouden zijn wat ook zorgt voor een geruststelling. Ik zou iedereen aanraden om een afspraak te maken!

Elisa D, Izegem, Femtosecond LASIK

Ooglaserbehandelingen: scherp zicht met een snel herstel, dankzij de nieuwste apparatuur

DR STEVEN RENIER

“Ik had het al veel eerder moeten doen”. Dat is de opmerking die ik heel vaak hoor bij patiënten die ik na een lasercorrectie op controle zie. Sinds mijn eigen ooglasercorrectie kan ik er ook over meepraten: zo’n ingreep levert een pak voordelen op: het zicht wordt perfect scherp, vanaf dat je ‘s ochtends opstaat tot ‘s avonds laat, tijdens het sporten, tijdens het zwemmen… En je bespaart een hoop geld aan brillen en contactlenzen.