Multifocale implantlenzen: soorten en mogelijkheden

Een implantlens wordt geplaatst in plaats van de huidige ooglens. Puur technisch is deze ingreep net als een cataractingreep: de eigen lens wordt via een kleine insnede (2.2mm) verwijderd, en er wordt een nieuwe kunstlens in de plaats gestoken. De sterkte van deze lens kunnen we zo kiezen zodat het zicht zo scherp mogelijk wordt voor veraf. We kunnen deze lens ook een leessterkte meegegeven: een lens met een lichte leessterkte noemen we een “Comfortlens”, een lens met hogere leessterkte een “Multifocale implantlens”.

Ben ik hiermee volledig van een bril verlost?

We zien dat de meeste mensen in normale omstandigheden (voldoende licht, voldoende grote druk) geen leesbril meer nodig hebben. Sowieso zal dit bij weinig licht, of bij kleine druk nog wel nodig zijn. Geen enkele operatie kan het zicht teruggeven van een 20-jarige, maar de kwaliteit van zicht (zonder bril) gaat er wel een pak op vooruit.

De standaardlens

Deze lens plaatsen we al jaren bij cataractchirurgie: Ze heeft één focus (voor veraf). Dat wil zeggen dat het zicht het scherpst zal zijn voor veraf, zonder bril. Voor tussenzicht (werken met e PC, GSM) en dichtbij (lezen) gaat u dus nog een bril nodig hebben. Bij ongeveer 90% van de cataractingrepen in Belgie wordt deze lens geplaatst.

We gaan altijd ons uiterste best doen om het zicht veraf zo scherp mogelijk te maken, maar elk oog is anders waardoor er ook bij perfecte chirurgie een lichte foutenmarge is: 80% van onze patienten heeft helemaal geen bril meer nodig voor veraf, bij 20% kan het zicht voor veraf toch scherper. Als dat echt storend zou zijn kan ook dit achteraf met een lasercorrectie verbeterd worden.

Zicht met een standaard implantlens: veraf is het scherp zonder bril, dichtbij is alles wazig.

De comfortlens: even scherp voor veraf, maar beter zicht op tussenafstand

Deze lens heeft hetzelfde goede vertezicht als een standaardlens, maar zorgt voor een beter zicht op tussenafstand. Dat wil zeggen dat je (bij voldoende licht)  af en toe je GSM al kan lezen zonder bril, of bij correcte werkafstand ook met de PC kan werekn. Dit is niet altijd het geval, maar we merken dat het zicht op tussenafstanden sowieso veel beter is dan met een standaardlens. Lezen zonder bril zal zeker nog te moeilijk zijn.

Daarenboven heeft deze lens niet de nadelen van een multifocale lens: er zijn weinig tot geen storende halo’s rond lichten, en de kostprijs ligt ook beduidend lager.

zicht met comfortlens: veraf is alles scherp en ook op tussenafstand (tot 60cm) is alles scherp. Om te lezen is er nog een leesbril nodig.

De multifocale lens: nog betere focus voor dichtbij

Multifocale lenzen hebben drie verschillende focuspunten: voor ver, voor tussenzicht én voor dichtbij; Dat zorgt ervoor dat een leesbril veel minder nodig zal zijn: alleen bij heel kleine druk en bij weinig licht is er nog een leesbril nodig.

Doordat zo’n lens veel meer leessterkte heeft kunnen er ook lichte neveneffecten ontstaan: rond lichten kunnen er ’s nachts halo’s of glare te zien zijn, bij autorijden kan dit soms vervelend zijn. Ook hebben sommige patiënten overdag soms de ingdruk dat het zicht voor veraf iets waziger is. Deze bijwerkingen zijn minder aanwezig dan bij oudere types multifocale lenze, en nemen met de tijd ook meestal af.

We gaan deze lanzen dan ook vooral platsen bij mensen die zoveel mogelijk willen verlost zijn van een leesbril, en deze kleine ongemakken daar geerust willen bij nemen. Mensen die vaak ’s nachts met de auto rijden gaan we dit afraden.

Multifocale lens: zowel veraf, op tussenafstand als voor dichtbij is het zicht goed zonder bril.

Monofocale implantlens

2000per oog
 • Perfect zicht veraf zonder bril
 • PC zicht: nog bril nodig
 • Leeszicht: altijd nog bril nodig
 • Voor mensen die een perfect zicht veraf willen hebben in alle omstandigheden

Comfort implantlens

2200per oog
 • Perfect zicht veraf zonder bril
 • PC: geen bril meer nodig
 • Leeszicht: nog af en toe bril nodig
 • Voor mensen die zonder kwaliteitsverlies toch minder afhankelijk willen zijn van hun leesbril

Multifocale implantlens

2500per oog
 • Vrij goed zicht veraf zonder bril
 • PC: geen bril meer nodig
 • Leeszicht: geen bril meer nodig
 • Voor mensen die maximaal onafhankelijk willen zijn van hun brillen. Iets kwaliteitsverlies voor veraf (halos ’s nachts zichtbaar)