Oogkliniek Brugge: specialist in ogen laseren

We zijn gespecialiseerd in ogen laseren en kunnen de nieuwste technieken van refractieve chirurgie toepassen. We voeren onze ingrepen uit in de Laser Vision Clinic in Gent, het grootste en modernste lasercentrum van het land.  Want we geloven in deze technieken – we hebben het zelf ondergaan – en willen deze voor iedereen in dezelfde, optimale omstandigheden kunnen uitvoeren.

Onze aanpak

Meestal kan je de afspraak voor een vooronderzoek binnen de paar weken boeken (zie groene knop hierboven ‘maak een afspraak’) en kunnen we de ingreep binnen de maand uitvoeren. We gaan u eerst op onze consultatie in de Oogkliniek in Brugge onderzoeken om te zien of het mogelijk is om uw ogen te laseren. Dan meten we de sterkte op, we nemen verschillende scans van het hoornvlies (Pentacam, OCT epitheelmap) en we analyseren de tranenfilm. Vervolgens doen we een uitgebreid onderzoek om de huidige situatie te kennen, en om te zien wat juist de verwachtingen zijn.

ooglaser team

Ons team

Dr Steven Renier volgde zijn opleiding in laserchirurgie aan de University of Ulster onder de gerenommeerde professor Johnny Moore. Hij is ere-academisch consulent aan de UZ Leuven en is vennoot en bestuurder in de Laser Vision Clinic.

Samen met zijn team van optometristen en verpleegkundigen is hij gespecialiseerd in ogen laseren. Zowel in de oogkliniek als in ons lasercentrum is iedereen bijgeschoold om de nieuwste technieken te hanteren zodat elke patiënt zijn ogen kan laten laseren in de beste omstandigheden.

visumax femtosecond ooglaser

Ogen laseren: onze apparatuur

De wereld van de ooglaserchirurgie is high-tech. Nieuwe apparatuur kan veiliger, sneller en accurater ogen laseren dan vroeger. Daarom vinden we het belangrijk dat we onze patienten kunnen behandelen met de nieuwste generatie lasers zoals de Visumax van Zeiss Meditec (voor LASIK en SMILE) en de MEL 90 Excimerlaser (voor LASIK en LASEK).

Wat kunnen we behandelen?

Bijziendheid

Bij bijziendheid zie je goed voor dicht, en (zonder bril) slecht voor veraf.

Dit is de meest voorkomende sterkte, en dit kunnen we meestal makkelijk corrigeren door de ogen te laseren. Hierbij gaat de laser het hoornvlies wat afvlakken, waardoor het focuspunt weer op het netvlies komt te liggen. Dat zorgt voor een goed, scherp zicht. Op lange termijn (45+) zal er dan meestal nog een leesbril nodig zijn, net zoals bij iedereen die perfect goed ziet voor veraf.  Indien een leesbril een issue is kunnen wat ook wat leesterkte toevoegen met ‘Laser Blended Vision‘.

bijziendheid ogen laseren

Verziendheid

Bij verziendheid zien de patienten beter voor veraf dan voor dichtbij. Dit is een correctie met ‘plus’ glazen. Dit zijn mensen die zeer lang goed hebben gezien voor zowel voor ver als voor dichtbij, maar wanneer het focussen van de eigen lens minder goed lukt wordt eerst het zicht voor dichtbij waziger. Dit kunnen we vaak corrigeren met de laser. Afhankelijk van de leeftijd gaan we ook frequent voor multifocale implantlenzen kiezen.

ogen laseren voor verziendheid en cylinder

Een leesbril of multifocale bril

Hier hangt het eigenlijk van de sterkte af welke techniek we gaan verkiezen. Bij bijziende mensen die ook wat last beginnen te krijgen met lezen gaan we Laser Blended Vision verkiezen: dat is een ooglasertechniek die ook een leescorrectie toevoegt. Bij patiënten die een ‘plus’ correctie hebben voor veraf (hypermetropie) gaan we meestal inplantlenzen plaatsen van het multifocale type. Dit geeft meer leessterkte dan een ooglaserbehandeling. 

ogen laseren voor leesbril

De nieuwste methodes

relex smile ogen laseren nieuwste techniek

3e generatie laser: Relex SMILE

Relex SMILE is de nieuwste techniek om ogen te laseren. Ze werd ontwikkeld om bepaalde nadelen weg te werken van andere technieken: bij Relex SMILE werkt de laser diep in het hoornvlies, en laat de meest oppervlakkige vezels van het hoornvlies met rust. Daardoor blijven de zenuwvezels van het oppervlak van het oog intact, waardoor er minder droogte ontstaat en bovendien blijft het oog nadien steviger. Vooral bij hogere correcties zien we dat SMILE ook nauwkeuriger is.

lasik ooglaseren

2e generatie: Femtosecond LASIK

Wanneer we ogen laseren dmv Femto LASIK maken we eerst een flap in het hoornvliesweefsel van ongeveer 110 micrometer dikte. Daarna tillen we de flap om, en laseren we onder de flap. Vervolgens leggen we de flap weer op zijn plaats. Je ziet dan snel na de ingreep weer scherp.

lasek ooglaseren

1e generatie: LASEK (PRK)

Bij Advanced LASEK (oudere naam: PRK) maken we een zeer dunne flap van het epitheel. Vervolgens laseren we onder die epitheelflap. Dan leggen we de epitheelflap terug op zijn plaats. Deze zeer dunne flap wordt dan vervangen door nieuwe cellen, waardoor er geen flapproblemen kunnen ontstaan bij deze ooglasertechniek. Gedurende de helingsfase (3 dagen) is er een vermoeid gevoel, en de eerste weken is er nog een lichte tijdelijke waas.

De prijs om je ogen te laseren

Relex SMILE

3e generatie ooglaser

Femto LASIK

2e generatie ooglaser

LASEK

1e generatie ooglaser

Blended Vision

Multifocale ooglaser voor 45+

prijs smile ooglaser 1950 euro

prijs lasik ooglaser 1650 euro

prijs lasek ooglaser 1250 euro

prijs presbyond ooglaser 1850 euro

gepersonaliseerdjajajaja
prijs controles
prijs herbehandeling
Terugbetaling CM, …
(alleen bij ingreep in BE)
inbegrepen
inbegrepen
ja
x
inbegrepen
inbegrepen
ja
x
inbegrepen
inbegrepen
ja
x
inbegrepen
inbegrepen
ja
x
werkonbekwaamheid
irritatie of pijn
1 halve dag
4 uur
1 halve dag
4 uur
7 dagen
3 dagen
1 halve dag
4 uur
kans op herbehandeling
flaploos
1%
ja
2%
nee
2%
ja
10%
nee
LASEKFemto LASIKRelex SMILE
eerste generatie
ooglaser
tweede generatie
ooglaser
nieuwste techniek
1.250 euro per oog1.650 euro per oog1.950 euro per oog
1 week werkverlet1 dag werkverlet1 dag werkverlet

1

Veelgestelde vragen

Hoe snel kan ik mijn ogen laten laseren?

We reserveren veel tijd voor onze laserpatiënten. Via de knop 'maak een afspraak' kan je meestal binnen enkele dagen bij ons terecht. De wachttijd tot je ingreep is dan 4 tot maximaal 6 weken.

Wat is de kostprijs om je ogen te laseren?

De nieuwste techniek, Relex Smile kost 1.950 euro per oog, LASIK 1.650 euro en LASEK 1.250 euro per oog. Bij ons zijn binnen de 2 jaar nadien alle controles inbegrepen, net als een eventuele herbehandeling.

Zal ik 10/10 zien na een ooglaserbehandeling?

Het doel van elke refractieve ingreep is de nood aan een correctie (bril of contactlenzen) te verminderen. Niemand kan echter voor 100% garanderen dat je na een dergelijke ingreep een zicht van 10/10 hebt zonder correctie. Als er na de ingreep nog een restcorrectie overblijft kan deze normaal gezien nog worden weggewerkt met een tweede laserbehandeling.

Wat zijn de mogelijke visuele bijwerkingen 's nachts?

Sommige mensen merken 's nachts na LASIK, LASEK of SMILE halo's of starbusting rond lichtbronnen. Deze effecten verdwijnen meestal tijdens het genezingsproces in de eerste maanden. Soms is dit veroorzaakt door over- of ondercorrectie, of overblijvend astigmatisme en is hiervoor een additionele bijlasering nodig. Een andere mogelijke oorzaak van dergelijke halo's is de pupilgrootte. 's Nachts wordt bij iedereen de pupil groter om meer licht door te laten, maar door imperfecties van het hoornvlies en de lens wordt het beeld van minder goede kwaliteit. Als de pupil 's nachts dan ook te groot wordt ben je geen goede kandidaat voor deze ingreep. Daarom meten we in het pre operatieve onderzoek de pupilgrootte op, en indien nodig kan de met ooglaser te behandelen zone worden aangepast om de kwaliteit van het nachtzicht ook zo goed mogelijk te maken.

Kan ik droge ogen krijgen na mijn ogen te laseren?

Na een LASIK ingreep heeft iedereen tijdelijk last van droge ogen, wat we behandelen met kunsttranen. Dit gevoel van droge ogen verdwijnt meestal in 8 tot 12 weken, in zeldzame gevallen kan het tot 6 maanden duren tot deze droogte volledig weg is. Daarom raden we aan kunsttranen te gebruiken, tot maanden na de ingreep. Patiënten die reeds op voorhand last hebben van droge ogen zijn geen ideale kandidaten voor een LASIK ingreep, daarom analyseren we op voorhand de tranenfilm. LASEK en SMILE zijn alternatieve ooglaserbehandelingen die minder droogte veroorzaken.

Is je ogen laseren veilig?

Er zijn aan elke medische ingreep altijd risico's verbonden. Ernstige complicaties bij LASIK, LASEK of SMILE (ogen laseren zonder flapje) zijn echter zeldzaam. De kans op een complicatie die uw zicht vermindert is, volgens verschillende internationale studies, minder dan 1 procent. Hieronder kan je één van de grootste beschikbare studies terugvinden. Veel van deze risico's kunnen verminderd of geëlimineerd worden door een zorgvuldige patiëntselectie en een goed pre operatief onderzoek met de nieuwste technologie. Na ooglaseren kan je soms nevenverschijnselen opmerken, zoals droge ogen, halo's en glare. Deze neveneffecten van ogen laseren zijn meestal beperkt en verwijnen vaak na enkele dagen tot weken. Sommige mensen blijven er in beperkte mate last van hebben. Er is een mogelijk infectierisico (kans van 1/3000), waarbij er een bacterie onder de flap terecht komt. Dit wordt dan behandeld door antibioticadruppels, en, indien nodig, kan de ruimte onder de flap gespoeld worden. Indien u een forse vermindering van het zicht opmerkt na LASIK dient u snel door een oogarts gecontroleerd te worden om dit uit te sluiten. Soms kan er een steriele ontsteking onder de flap ontstaan, als reactie op vreemd materiaal onder de flap. Dit kan behandeld worden met cortisone druppels, en ook hier kan indien nodig onder de flap gespoeld worden. Ook tijdens het maken van de flap kunnen er problemen ontstaan (kans van 0.05%): de flap kan incompleet zijn of een gaatje vertonen. Met de femtosecond laser kunnen we steeds de flap tijdens de ingreep bekijken, als de chirurg een voldoende goede flap niet kan garanderen wordt de flap niet opgetilt, en kan eventueel in een tweede tijd de LASIK via oppervlaktebehandeling gebeuren. Na de ingreep kan er soms een ingroei zijn van epitheelcellen (slechts een beperkte kans gezien de femtosecond laser wordt gebruikt). Als deze het zicht belemmeren kan de flap opgetilt worden om deze te verwijderen. De flap kan ook kleine microplooien vertonen, ook dit kan nadien weer gecorrigeerd worden. Voor al deze zeldzame verwikkelingen zal u onderzocht worden de eerste dag en week na de ingreep, zodat we indien nodig snel kunnen ingrijpen. LASIK: Refractive surgery in the United States Army, 2000-2003.

Is een ooglaserbehandeling pijnlijk?

Voordat we de ogen laseren verdoven we het oog met druppelverdoving, en hierna wordt nog eens getest om zeker te zijn dat de ingreep pijnvrij kan gebeuren. Sommige patienten voelen een licht discomfort of drukgevoel tijdens de ingreep. Na LASIK kan je een lichte irritatiegevoel hebben, wat meestal weggaat met kunsttranen of desnoods een lichte pijnstiller. Indien je een PRK behandeling ondergaat zal je de eerste drie tot vijf dagen pijn voelen, gezien er bij deze techniek geen flap wordt gebruikt.

Worden beide ogen tegelijk behandeld?

Bij de meeste ingrepen worden beide ogen op dezelfde dag gedaan, in sommige gevallen wordt echter gekozen om één oog per keer te doen.

Hoeveel ziekteverlof krijg je om je ogen te laten laseren?

Bij SMILE en LASIK kan je de dag nadien terug werken. Bij LASEK dien je toch een week rekenen eer het zicht weer voldoende is.

Hoe lang duurt de ingreep?

Gezien de ingreep meestal aan beide ogen wordt uitgevoerd kan het in totaal een 15 tal minuten duren. Eens je in het laserlokaal bent zal de ingreep zelf nog een 5 tot 7 tal minuten duren. Reken dat je in totaal een uur zal aanwezig zijn in het lasercentrum.

Mag ik mijn contactlenzen nog indoen tot voor de ingreep?

Het is belangrijk dat je je contactlenzen voldoende lang uitlaat voor alle onderzoeken en voor de ingreep. Zowel zachte als harde contactlenzen zorgen voor een vervorming van je hoornvlies, wat de onderzoeken beïnvloedt en de kwaliteit ervan vermindert. Ook voor de laser kan dit de behandeling beïnvloeden. Daarom moet je zachte contactlenzen 1 week uitlaten voor de ingreep en harde contactlenzen 1 maand ervoor.

Kan ik mijn ogen laten laseren als ik zwanger ben?

Nee, zwangerschap is een duidelijke contra indicatie wanneer je je ogen wil laten laseren. Tijdens de zwangerschap kan je correctie (tijdelijk) wat veranderen, wat het opmeten moeilijk maakt, en wordt ook de laseringreep zelf afgeraden.

Hoe lang blijft het zicht goed na een ooglaserbehandeling?

Een ooglasercorrectie is in principe een blijvende correctie. Eenmaal je 45+ bent, zal je echter langzaam een leesbril nodig hebben, zoals iedereen die geen correctie meer nodig heeft voor veraf. Sommige mensen zijn om deze reden een goede kandidaat voor Laser Blended Vision: het dominante oog wordt hierbij scherpgesteld voor veraf, en het niet-dominante oog zal zijn focus meer richten op leesvisus.

Als ik niet in aanmerking kom voor ooglaserchirurgie, zijn er dan alternatieven?

Dan kan een implantlens overwogen worden van het type Visian ICL of Artisan. Een ooglaserbehandeling is echter met voorsprong de meest toegepaste techniek.

Als ik kies voor een leesbrilcorrectie (Laser Blended Vision), zal ik dan nooit meer een leesbril nodig hebben?

Niet noodzakelijk. De effecten van presbyopie (de noodzaak tot een leesbril) nemen toe bij het ouder worden, zodat op een bepaald moment een leesbril toch noodzakelijk zal zijn. Het voordeel van comfort vision is dat je op een grotere range van afstanden scherp zal zien, zodat je meer activiteiten zal kunnen uitvoeren zonder een bril.

Ooglaserbehandelingen: scherp zicht met een snel herstel, dankzij de nieuwste apparatuur

DR STEVEN RENIER

“Ik had het al veel eerder moeten doen”. Dat is de opmerking die ik heel vaak hoor bij patiënten die ik na een lasercorrectie op controle zie. Sinds mijn eigen ooglasercorrectie kan ik er ook over meepraten: zo’n ingreep levert een pak voordelen op: het zicht wordt perfect scherp, vanaf dat je ‘s ochtends opstaat tot ‘s avonds laat, tijdens het sporten, tijdens het zwemmen… En je bespaart een hoop geld aan brillen en contactlenzen.